ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΟΡΛΑΣ- Κράτος κι επιχειρηματικότητα: Χτίζοντας μια νέα σχέση


Αρθρο του υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης στις Θ.Ε

Το καλοκαίρι του 2018 είναι ένα κομβικό σημείο για την Ελλάδα. Έπειτα από 8 ολόκληρα χρόνια, η χώρα εξέρχεται οριστικά από τα μνημόνια και το εξαιρετικά αυστηρό πλαίσιο εποπτείας κι ανακτά την αυτονομίας της. Όμως η χώρα δεν εξέρχεται τυχαία από τα προγράμματα. Η ελληνική οικονομία έχει υποστεί μια τεράστια προσαρμογή, που ήταν αναγκαία βέβαια, και βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε ένα πολύ θετικό σημείο. Σε ένα σημείο επενδυτικής επανεκκίνησης.

Πλέον όλα τα μακροοικονομικά δεδομένα και οι κρίσιμοι δείκτες της οικονομίας, περιγράφουν μια θετική εικόνα για τη χώρα που ανακάμπτει. Η οικονομία βρίσκεται σε φάση ισχυρής ανάπτυξης, με το ΑΕΠ να αυξάνεται κατά 2,3% το Α’ τρίμηνο του 2018, την ανεργία να έχει αποκλιμακωθεί σημαντικά και πέρα των προβλέψεων, τις εξαγωγές και τις επενδύσεις να αποτελούν τις συνιστώσες της ανάπτυξης, το έλλειμμα στο Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών να έχει εξαλειφθεί και να είναι ακόμα και πλεονασματικό για το Μάιο του 2018, τις καθαρές εισροές ΑΞΕ να βρίσκονται στο υψηλότερο τους σημείο έπειτα από το 2006, το κράτος και τις μεγάλες τράπεζες κι επιχειρήσεις να έχουν επιστρέψει στις διεθνείς αγορές με ευνοϊκά επιτόκια.

Η κρίση ήταν μια ιδιαίτερα επώδυνη εμπειρία, αλλά ήταν η ευκαιρία μας να αντιληφθούμε τα προβλήματα της ελληνικής οικονομίας στην πραγματική τους διάσταση, να τα διορθώσουμε στη ρίζα τους, να αντλήσουμε διδάγματα και να δημιουργήσουμε ένα είδος συλλογικής μνήμης, ώστε να μην επιτρέψουμε να επαναληφθούν.

Όμως δεν φτάσαμε τυχαία στο σημείο της οικονομικής καταστροφής. Ήταν αποτέλεσμα παθογενειών χρόνων που βρίσκονταν σε λανθάνουσα μορφή, κάτω από τη φούσκα της επίπλαστης ανάπτυξης που διόγκωνε την οικονομία στρεβλώς έως την απαρχή της κρίσης, το 2009. Για δεκαετίες ζούσαμε, μέσω του δανεισμού, πέραν των παραγωγικών μας δυνατοτήτων. Υπερκατανάλωση, υψηλές εισαγωγές, χαμηλής παραγωγικότητας επενδύσεις, υπό-επένδυση στη βιομηχανία, δυσλειτουργικό κι αναποτελεσματικό κράτος, πολυνομία και κακονομία οδήγησαν στην τέλεια καταιγίδα της χρεοκοπίας του δημόσιου τομέα και της συντριβής του παραγωγικού ιστού. Η χώρα δεν βίωσε απλώς μια κρίση χρέους, αλλά μια κρίση ανταγωνιστικότητας που αντικατοπτριζόταν στα υπέρογκα δίδυμα ελλείμματα ύψους 15% που είχαν συσσωρευτεί: στο έλλειμμα γενικής κυβέρνησης και στο έλλειμμα στο Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών.

Χρειαζόμαστε, συνεπώς, ένα νέο παραγωγικό μοντέλο που προϋποθέτει την αλλαγή της νοοτροπίας της κοινωνίας μας για το πώς πρέπει να παράγεται ο εθνικός πλούτος και με ποια μέσα. Ένα νέο πρότυπο ανάπτυξης που θα προσελκύει παραγωγικές επενδύσεις, από εγχώρια αλλά και ξένα κεφάλαια, και θα μπορεί να παράγει υψηλής προστιθέμενης αξίας προϊόντα κι υπηρεσίες, ικανά να σταθούν στο διεθνή ανταγωνισμό. Και φυσικά, σε αυτό το πλαίσιο, πρέπει να επαναπροσδιορίσουμε το ρόλο του κράτους και την αλληλεπίδρασή του με την επιχειρηματικότητα.

Στο παρελθόν οικοδομήσαμε ένα κράτος το οποίο από τη δομή του είναι εχθρικό προς την επιχειρηματικότητα. Επιφυλακτικό και ελεγκτικό με ένα υπερβολικό τρόπο που καταλήγει στρεβλωτικός. Αυτό όμως, δεν προέκυψε τυχαία: το έκτισαν επί χρόνια οι δυνάμεις που υποτίθεται ότι μιλούσαν στο όνομα της επιχειρηματικότητας. Εκεί ακριβώς εδράζεται η ρίζα του προβλήματος της ελληνικής οικονομίας κι αν πραγματικά επιθυμούμε να υποστηρίξουμε την επιχειρηματικότητα, πρέπει να σχεδιάσουμε ένα νέο ρόλο για το δημόσιο τομέα.

Το κράτος, στην ουσία οφείλει να αναλάβει ένα ρόλο πιο επιτελικό, μέσα από οργανωμένες πρωτοβουλίες και θεσμούς υποστηρικτικούς προς τις εξωστρεφείς επιχειρήσεις. Ο δημόσιος ρόλος είναι κρίσιμος για την υποστήριξη και την ανάδειξη της υγιούς επιχειρηματικότητας. Πρέπει να δημιουργήσει τις απαραίτητες συνθήκες, μέσω της παροχής των κατάλληλων θεσμικών συμπληρωματικοτήτων ώστε η επιστημονική- τεχνολογική εργασία να υποστηριχθεί, οι επιχειρηματικές της προεκτάσεις να μην ακυρωθούν από τη γραφειοκρατία, η πρόσβαση σε επενδυτικά κεφάλαια να διευκολυνθεί.

Παράλληλα, απαραίτητο στοιχείο για την επιτυχία του νέου αναπτυξιακού μοντέλου είναι να καταφέρει να ενσωματώσει την καινοτομία στην παραγωγική διαδικασία. Η παραγωγή προϊόντων κι υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας, ικανά να αυξάνουν σημαντικά το εθνικό εισόδημα έχουν ως ικανή κι αναγκαία συνθήκη την ύπαρξη καινοτομίας. Η καινοτομία (τεχνολογική και οργανωτική) βρίσκεται στην καρδιά της αναπτυξιακής πορείας, ωθώντας την αύξηση της συνολικής παραγωγικότητας των βασικών συντελεστών της παραγωγής, της εργασίας και του κεφαλαίου. Η μεταλαμπάδευση της καινοτομίας στην παραγωγή μπορεί να γίνει μόνο μέσω της υγιούς επιχειρηματικότητας. Η επιχειρηματικότητα είναι ο κύριος αγωγός των καινοτομιών στην πορεία τους προς την αγορά, το όχημα για την πραγμάτωση της τεχνολογικής προόδου και την αύξηση της οικονομικής δραστηριότητας.

Κατά την ύφεση, ο παραγωγικός ιστός συνετρίβη. Το εθνικό εισόδημα μειώθηκε πάνω από 25% σωρευτικά κι η Ελλάδα γνώρισε τη βαθύτερη και την πιο μακρά ύφεση στην σύγχρονη ιστορία των ανεπτυγμένων οικονομιών. Υπάρχουν, όμως, εταιρείες που αποτελούν παραδείγματα εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας και κατάφεραν, παρά τις εξαιρετικά δυσμενείς συνθήκες, να ανθίσουν και να δείξουν την κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθήσουμε. Η κρίση τελείωσε και δίνει τη θέση της σε μια πληθώρα ευκαιριών που μπορούμε και πρέπει να αξιοποιήσουμε. Η κατάρρευση αντιπαραγωγικών μονάδων, δημιουργεί πρόσφορο έδαφος για την ανακατανομή και την αποδοτικότερη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων. Πολλές επιχειρήσεις επαναπροσδιόρισαν τη στρατηγική τους, έχοντας αντλήσει διδάγματα από την κρίση. Πλέον, οι επιχειρήσεις ανοίγονται στη διεθνή αγορά, καταλαβαίνοντας πως η εσωτερική κατανάλωση δεν αρκεί για να εξασφαλίσει την επιβίωση τους. Η δυναμική άνοδος των εξαγωγών, που αποτελούν πλέον βασική συνιστώσα της ανάπτυξης, επιβεβαιώνει με τον ισχυρότερο τρόπο την αλλαγή πορείας της ελληνικής επιχειρηματικότητας.

Η κρίση τελείωσε πια κι η Ελλάδα έχει εισέλθει σε εποχή οικονομικής μεγέθυνσης. Οφείλουμε να σχεδιάσουμε την επόμενη ημέρα, διδαγμένοι από τα λάθη του παρελθόντος, αξιοποιώντας τις θετικές προοπτικές που με τόσο κόπο αποκτήσαμε και δίνοντας νέα πνοή στην υγιή επιχειρηματικότητα, καθώς μόνο αυτή μπορεί να εξασφαλίσει την μακροπρόθεσμη ανάπτυξη που με τη σειρά της θα αποκαταστήσει την ευημερία ολόκληρης της κοινωνίας.

Timeline

Εκδότρια: Δανάη Δημητρακοπούλου

Αρχισυνταξία: Χαρίκλεια Βλαχάκη
Σύνταξη: Παναγιώτα Φούντα
Δημιουργικό: Εύη Αγγελούλη
Επικοινωνία: epiloges@eleftheria.gr
Τηλ.: 2410 660335 
Δημοσιογραφικός Οργανισμός “ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ”

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΕΙΤΕ

 Για την προβολή της επιχείρησής σας επικοινωνήστε με το διαφημιστικό τμήμα.

  • Υπεύθυνη: Σταυρούλα Γκρίλλα
  • Διεύθυνση: Παπασταύρου 6, Λάρισα
  • Τηλ.: 2410 564029
  • email: dtp@eleftheria.gr
  • Media Kit

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER

SOCIAL MEDIA

Καρφιτσώστε τις Θεσσαλικές επιλογές στο pinterest Ακολουθήστε τις Θεσσαλικές επιλογές στο instagram